REGULAMIN PROMOCJI „NA WEEKEND” 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady promocji organizowanej pod nazwą „NA WEEKEND” (zwanej dalej „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest MEXTRA Sp. z o.o. (dawniej Mextra Sp. z o.o.), ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Numer NIP 7543039263 (zwany dalej: Organizatorem). 

§ 2

Czas trwania Promocji

Promocja trwa od 12.08.2022r., godz. 17:00 do 14.08.2022r.       

§ 3

Przedmiot i zasady Promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział przedsiębiorcy i osoby fizyczne (zwani dalej „Uczestnikami”), którzy w czasie trwania Promocji zakupią u Organizatora produkty za kwotę minimum 2.000 zł netto. 

2. Każdemu Uczestnikowi, który w czasie trwania Promocji spełni warunki wymienione w § 3 pkt. 1 Regulaminu przysługuje 5% rabatu.

3. Rabat zostanie naliczony automatycznie.

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany ww. 5% rabatu na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenie.

5. Promocja nie łączy się z promocją na krzesła do ogródków piwnych OUTDOOR

§ 4

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika dla celów związanych z organizacją Promocji w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Uczestnik podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności, ma prawo dostępu do nich, ich zmiany, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.          

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.sklep.mextra.pl

2. Uczestnik zamawiając produkt w promocji zaświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.